EDUARDO MONTEAGUDO

BIOGRAPHY     WEBSITE


Eduardo Monteagudo, Ladder Through the Land

Oil on Canvas

Eduardo Monteagudo , Blink

Acrylic on Canvas 17x20 in.

Eduardo Monteagudo , Still Life (Flower)

33x52 in.

Eduardo Monteagudo , Collection of Traces, III-2017  Acrylic on Canvas, 56x60 in.

Eduardo Monteagudo , Collection of Traces, III-2017

Acrylic on Canvas, 56x60 in.

Eduardo Monteagudo, Eyepatch, 2017

Acrylic on Panel, 17.5x17.5 in.

Eduardo Monteagudo , Raices (Roots)

Oil on Canvas, 24x48 in.

Eduardo Monteagudo, Orbital  Acrylic on Panel, 17.5x17.5 in.

Eduardo Monteagudo, Orbital

Acrylic on Panel, 17.5x17.5 in.

Eduardo Monteagudo , Veronica I

Acrylic on Canvas, 32x36 in.

Eduardo Monteagudo, Boiled

Acrylic on Canvas, 8in. x 14in.

Eduardo Monteagudo , Music Hall III

Watercolor on Paper, 9x11.5 in.

Eduardo Monteagudo , Music Hall II

Watercolor on Paper, 9x11.5 in.

Eduardo Monteagudo, Fruit Bowl-IX

Acrylic on Canvas, 32x49in.

Eduardo Monteagudo, Geraniums

Acrylic on Paper, 9x12 in.

Eduardo Monteagudo , Hole in the Maze

Acrylic on Canvas, 18x18 in.

Eduardo Monteagudo, A Look Back

Acrylic on Canvas 60x58 in.

Eduardo Monteagudo , Rooted

Acrylic on Canvas, 48x48 in.

Eduardo Monteagudo, Untitled III

Acrylic on Canvas, 32x49 in.

Eduardo Monteagudo, Future Creative

Acrylic on Canvas, 18x18 in.

Eduardo Monteagudo , Shaft II

Acrylic on Canvas, 39x39 in.

Eduardo Monteagudo, Landslide

Oil on Canvas

Eduardo Monteagudo , Crossphere

Acrylic on Canvas, 17x20 in.

Eduardo Monteagudo , Study #6

Acrylic on Paper, 6x9 in.

Eduardo Monteagudo , Solar Debris II

Acrylic on Canvas, 39x39 in.

Eduardo Monteagudo, Bright Hall

Acrylic on Canvas 18x18 in.

Eduardo Monteagudo , Summit

Acrylic on Canvas 39x55 in.

Eduardo Monteagudo , Centinela, II-2017

Acrylic on Canvas, 34x34 in.

Eduardo Monteagudo , Veronica II  Acrylic on Canvas, 29in. x 39in.

Eduardo Monteagudo , Veronica II

Acrylic on Canvas, 29in. x 39in.

Eduardo Monteagudo , Diffraction

Acrylic on Canvas 36in. x 83in.

Eduardo Monteagudo , Music Hall I

Watercolor on Paper, 9x11.5 in.

Eduardo Monteagudo , Music Hall Illuminated

Oil on Panel, 14x40 in.

Eduardo Monteagudo , Cincinnati from Mt. Echo

Acrylic on Canvas, 12x23 in.

Eduardo Monteagudo , Solar Debris

Acrylic on Canvas, 12x12 in.

Eduardo Monteagudo , Rising, VII-2017

Acrylic on Canvas, 70x60 in.

Eduardo Monteagudo , Zeroed In

Acrylic on Canvas, 60in. x 58 in.

Eduardo Monteagudo , Thick and Thin

Acrylic on panel, 17.5x17.5 in.

Eduardo Monteagudo , D-313

Acrylic on Canvas, 49x59 in.

Eduardo Monteagudo , AT, III-2017

Acrylic on Canvas17x17 in.

Eduardo Monteagudo , Blue Views

Acrylic on Canvas, 18x18 in.

Eduardo Monteagudo , Setting VII-2017

Acrylic on Canvas, 70x60 in.